Teledyne Flir

Teledyne FLIR, algı ve farkındalığı artıran teknolojiler tasarlar, geliştirir, üretir, pazarlar ve dağıtır.